KRAJOWA FUNDACJA NEFROLOGICZNA
ul. Cylichowska 13/15; 04-672 Warszawa
ŚWIATOWY DZIEŃ NERKI 2015
ORGANIZACJE NEFROLOGICZNE
CZASOPISMA NEFROLOGICZNE
EDUKACJA NEFROLOGICZNA
ŚWIATOWY DZIEŃ NERKI 2015


ZDROWE NERKI
WSZYSTKIM

 

 KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO


PATRONAT 
HONOROWY:
prof. Joanny Jędrzejczak
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia PodyplomowegoORGANIZATORZY:
KLINIKA NEFROLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH CMKP

KRAJOWA FUNDACJA NEFROLOGICZNA
STOWARZYSZENIE NEFROLOGIA POLSKA


Przed-rejestracja

Imię, Nazwisko, na adres: nefro@bielanski.med.pl


   LOKALIZACJA                                                                                                        LOKALIZACJA  


 
                  PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI
  
  

8:30 - 9:00

 

  

Rejestracja uczestników przy porannej kawie 

9:00-9:15 

 

Otwarcie konferencji- Prof. R. Gellert 

9:15-11:30 

 

SESJA 1- Przewodniczący: prof. T. Stompór, dr J. Ostrowski 

Prof. P.Rozentryt 

 

Niewydolność serca u dializowanych 

Prof.M.Adamczak 

  

Nadciśnienie tętnicze u dializowanych- jak rozpoznać, kiedy leczyć? 

Prof.A.Rydzewski

 

Nadciśnienie tętnicze u dializowanych- jak unikać hipotensji i hipertensji śróddializacyjnej? 

Prof. J. Imiela 

 

Ostre zespoły wieńcowe u pacjentów dializowanych 

Prof. R. Grenda 

 

Dializa ze wskazań ostrych u dzieci- dobór optymalnej metody dializ 

Prof. P. Rutkowski

 

Powrót na dializy- jak, kiedy, dlaczego? 

11:15-11:30 

 

DYSKUSJA 

11:30-12:00 

 

PRZERWA 

12:00-13:55 

 

SESJA 2- Przewodniczący: Prof. P. Rutkowski, Prof. J. Matuszkiewicz-Rowińska 

Prof.M.Myśliwiec 

 

Jak unikać kwasicy i alkalozy u leczonych hemodializami? 

Prof. J. Duława 

 

Hiponatremia u pacjenta dializowanego 

Dr D. Daniewska 

 

Magnezemia-niedoceniany element homeostazy u dializowanych 

Lek. T. Żelek 

 

Dializa ze wskazań ostrych u dorosłych- dobór optymalnej metody dializ 

Prof. R. Gellert 

 

Czy zwiększenie dawki dializy ma znaczenie? 

13:40-13:55 

 

DYSKUSJA 

13:55-14:30 

 

DYSKUSJA PANELOWA - Prowadzenie: Prof. R. Gellert
Farmakoterapia substytucyjna i eliminacyjna u leczonych hemodializami- aktualne poglądy (ESAs, Fe, vit D i jej analogi, witaminy i kationy, wiązacze fosforanów, potasu, wodoru) 

14:30 

 

Zakończenie konferencji- Prof. R. Gellert 

14:35-15:30 

 

OBIAD 

           
 
LOKALIZACJA                                                                                                          LOKALIZACJA  

Przed-rejestracja:
Imię, Nazwisko, na adres: nefro@bielanski.med.pl