KRAJOWA FUNDACJA NEFROLOGICZNA
ul. Cylichowska 13/15; 04-672 Warszawa
EHI NEWSLETTER 10PL
Eur. Hydr. Inst. MATERIAŁY EDUKACYJNE

Materiały przygotowane przez ekspertów EHI są przeznaczone do bezpłatnego wykorzystania w gabinetach lekarskich wszystkich specjalności

oryginały w języku angielskim są do stępne na stronie EHI